Informacja na temat przedmiotu z Project Zomboid: Barbell

Powrót do listy przedmiotów
 • Barbell

 • Kod nazwy
 • BarBell
 • Waga
 • 6
 • Typ
 • Weapon
 • Ikona
 • Barbell
 • Właściwości

 • AlwaysKnockdown
 • TRUE
 • BaseSpeed
 • 0.7
 • BreakSound
 • BreakWoodItem
 • Categories
 • Blunt
 • ConditionLowerChanceOneIn
 • 25
 • ConditionMax
 • 15
 • CritDmgMultiplier
 • 2
 • DoorDamage
 • 35
 • EnduranceMod
 • 3
 • HitAngleMod
 • -30
 • IdleAnim
 • Idle_Weapon2
 • KnockBackOnNoDeath
 • TRUE
 • KnockdownMod
 • 2
 • MaxDamage
 • 2.8
 • MaxHitCount
 • 2
 • MaxRange
 • 1.7
 • MetalValue
 • 120
 • MinAngle
 • 0.65
 • MinDamage
 • 1.8
 • MinimumSwingTime
 • 3.0
 • MinRange
 • 0.61
 • PushBackMod
 • 0.3
 • RequiresEquippedBothHands
 • TRUE
 • RunAnim
 • Run_Weapon2
 • SplatBloodOnNoDeath
 • TRUE
 • SplatNumber
 • 3
 • SplatSize
 • 5
 • SubCategory
 • Swinging
 • SwingAmountBeforeImpact
 • 0.002
 • SwingAnim
 • Heavy
 • SwingTime
 • 2
 • TreeDamage
 • 55
 • TwoHandWeapon
 • TRUE
 • WeaponLength
 • 0.5
 • WeaponSprite
 • BarBell
 • Lokacje występowania Barbell

  Barbell ma szansę pojawienia się 0.3 w counter w strefie typu shed
 • Użyj w recepturze

 • Nie znaleziono receptur
 • Receptury wykorzystujące Barbell jako składnik / Jak wykorzystać Barbell:
 • Nie znaleziono receptur

Powrót do listy przedmiotów
Updated to PZ Version 41.1 - Hydrocraft Version B41 Beta - ORGM Version Rechambered 3.09.1
Created by Nolan Ritchie
Tłumaczenie autorstwa Krzysztofa 'ArmoredSquirrel' Krawczyka
Styling by Steven Wilson